ยินดีต้อนรับนักศึกษาและ

เครื่องแต่งกาย- ราคา

กำหนดการ

การสมัครเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โปรแกรม Rosetta Stone

  • ค่าใช้จ่ายปีการศึกษาละ 1500 บาท
  • เรียนด้วยตนเองได้ หลังจากสมัครเรียนจะมีรหัสให้เข้าใช้เป็นรายบุคคล
  • สามารถสมัครเรียนได้ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษา
  • สนใจเรียนกรุณาแจ้งชื่อได้ที่ อ.ที่ปรึกษาทุกท่านหรือสมัครโดยตรงที่ อ.ธนัชชา ทองมิตร โทร. 0817209647

ร.ด. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

© 2017 Akrapol