อาชีพของคุณเกิดขึ้นที่นี่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) เปิดสอน 4 สาขาดังนี้
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 

16 − 11 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =