[vc_row bg_image=”206″ bg_image_repeat=”cover”][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″]

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online”

8 ก.ย. 64 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online” ผ่านระบบ Google Meet

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี”

9 ก.ย. 64 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี” ผ่าน facebook live โดยคุณชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

9 ก.ย. 2564 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหาธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ เพื่อรับศึกษาทวิภาคีระดับปวช.,ปวส.เข้าฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 1/2565

10 ก.ย. 64 สาขาวิชาการตลาด

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เรื่อง บันไดแห่งความสำเร็จทางธุรกิจในยุค 5.0” (วิทยากรภายนอก)โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณกรปภพ โภคาประกร์ ตำแหน่ง GM ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า เป็นวิทยากร โดยการบรรยายเป็นแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet และ Facebook Live

ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนทางการเงินที่ดี รู้เท่าทันภัยทางการเงิน การบริหารจัดการเงิน รู้จักตัวเองทางการเงิน วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 10.30 – 12.00 น. ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC
MORE NEWS  
[/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]