[vc_row][vc_column width=”1/1″]

สาขาธุรกิจค้าปลีก เชิญวิทยากรจากบริษัทแอดไวท์ ไอที ฟินิท มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การบริการที่เป็นเลิศ”

16 ก.ย. 63 สาขาธุรกิจค้าปลีก เชิญวิทยากรจากบริษัทแอดไวท์ ไอที ฟินิท มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การบริการที่เป็นเลิศ” เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในการทำงานบริการ  

ได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง “นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI

16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง “นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การจัดทำงบการเงิน และรายการการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร ” ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านคือ ดร.พรเพ็ญ สิทธิพัฒนา และ ดร.จักรพันธ์ พังษ์เภตรา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถานที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์
[/vc_column][/vc_row]