จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ระบบทวิภาคี

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

เราคือ วิทยาลัยโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า“ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนจะสื่อหาหนังสือรายวิชาในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยระบบการศึกษาปกติ

สาขาวิชาการบัญชี คัดเลือกการสัมภาษณ์เบื้องต้นโครงการ EMS รุ่นที่ 5

สาขาวิชาการบัญชี คัดเลือกการสัมภาษณ์เบื้องต้นโครงการ EMS รุ่นที่ 5นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ จำนวน 51 คนผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 34 คน และตัวสำรอง จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 38 คนเพื่อส่งเข้าสัมภาษณ์ที่บริษัท SCG

คลิกเพื่อชมข้อมูล

ผลการแข่งขันฟุตซอลรายการ”อาชีลีก 2021″

รุ่น 16 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชนะวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 3:2 ขึ้นเป็นทีอันดับ1 ของตาราง รุ่น 18 ปี เสมอวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา 2:2 แข่งที่ศูนย์กีฬาพณิชยการราชดำเนิน

คลิกเพื่อชมข้อมูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อุดทา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อุดทา นักศึกษาสาขาการจัดการ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกเพื่อชมข้อมูล

รายงานผลการแข่งขันฟุตซอลรายการอาชีวลีก2021 แข่งที่สนามในจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นอายุ 16 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชนะ ตั้งตรงจิตร 5:1 รุ่น 18 ปี ชนะ พงษ์สวัสดิ์ 10:3 ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับ

คลิกเพื่อชมข้อมูล

Latest from Atena ....

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

Subscribe to Newsletter

Features

Get Started

About

Downloads