ระบบการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน Online ระดับ ปวช.,ปวส.

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279

    หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
    เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079 , 0-2585- 9252
    0-2587-2777
  •  Email: info@wbac.ac.th