l
bbbb1
17 มี.ค. 61 วันรับประกาศนียบัตร ปวช.3 และ ปวส.2
11 มี.ค. 61 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษา ปี 2560

20 ม.ค. 62 Twilight Sportday

รูปภาพกิจกรรม Twilight Sportday ของนักศึกษารอบบ่าย ใบสมัครเรียนออนไลน์

Read More »

5 ธ.ค. 61 จิตอาสาเทคนิควิมล บริจาคอุปกรณ์การเรียน

รูปภาพจิตอาสาเทคนิควิมล ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณฺ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ จ.สิงห์บุรี ใบสมัครเรียนออนไลน์

Read More »

ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน ณ วัดเลขธรรมกิตติ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจและสถาบันในเครือฯ นำกฐินสามัคคี ที่ นักศึกษา ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ ร่วมทำบุญ ไปทอดกฐิน ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ใบสมัครเรียนออนไลน์

Read More »

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ