ในวันที่ 20 ม.ค. 65 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำเสนอธุรกิจ "ปัง ปัง by long drag"

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 20 ม.ค. 65 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำเสนอธุรกิจ "ปัง ปัง by long drag"                

Start

End

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 20 ม.ค. 65 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำเสนอธุรกิจ “ปัง ปัง by long drag”

 

 

 

 

 

 

 

 

MORE DETAIL

10 − nine =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 15 =