[vc_row][vc_column width=”1/1″]

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 65 สาขาการตลาดนำเสนอธุรกิจ “เกี๊ยว Inter”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 65 สาขาการตลาดนำเสนอธุรกิจ “เกี๊ยว Inter”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 65 สาขาการบัญชี นำเสนอธุรกิจ “คอนเฟลกคาราเมล”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 65 สาขาการบัญชี นำเสนอธุรกิจ “คอนเฟลกคาราเมล”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 22 ม.ค. 65 สาขาการจัดการ นำเสนอธุรกิจ “สตอเบอรี่ นมสด”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 22 ม.ค. 65 สาขาการจัดการ นำเสนอธุรกิจ “สตอเบอรี่ นมสด”

ในวันที่ 20 ม.ค. 65 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำเสนอธุรกิจ “ปัง ปัง by long drag”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 20 ม.ค. 65 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำเสนอธุรกิจ “ปัง ปัง by long drag”                
[/vc_column][/vc_row]