279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปาประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585-9252, 0-2587-2777

Email:info@wbac.ac.th 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ข้อมูลวิทยาลัย