จากความรักและความจงรักภักดีที่มีให้ในหลวงรัชกาลที่ 9

จากความรักและความจงรักภักดีที่มีให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในวันนี้ ( 14 ก.ค.60 )ชาวเทคนิควิมลทุกคนร่วมกับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรได้ส่งมอบสัญลักษณ์แสดงความภักดีคือดอกไม้จันท์ จำนวน 9,999 ดอกมอบให้เขตพระนครเพื่อใช้ในงานพิธีถวายเพลิงพระศพต่อไป

2 × 5 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 4 =