15 ม.ค. 63 ผู้บริหาร 2 ท่าน และ คณาจารย์ 9 ท่าน เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพและครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ จัดโดย อาชีวศึกษากรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Notice: Undefined variable: start_datetime in /WWW/WWW/wbac_app/public/wp-content/themes/university/u-course/single-course-meta.php on line 30

Categories

รูปภาพผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้ารับรางวัล

four + 6 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + seventeen =