15 ม.ค. 63 ผู้บริหาร 2 ท่าน และ คณาจารย์ 9 ท่าน เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพและครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ จัดโดย อาชีวศึกษากรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Categories

รูปภาพผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้ารับรางวัล

eighteen − ten =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 11 =

สิทธิพิเศษ ปวช.1