มอบเงินจำนวน100,000บาท ให้กับสถาบันบำราศนราดูรเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

Categories

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยมูลนิธิอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ เพื่อการศึกษามอบเงินจำนวน100,000บาท ให้กับสถาบันบำราศนราดูรเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากการแพร์ระบาดของไวรัส COVID – 19 และ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมบริจากชุด PPE

จำนวน 25  ชุด

fourteen + 10 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 15 =