มอบเงินจำนวน100,000บาท ให้กับสถาบันบำราศนราดูรเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย


Notice: Undefined variable: start_datetime in /WWW/WWW/wbac_app/public/wp-content/themes/university/u-course/single-course-meta.php on line 30

Categories

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยมูลนิธิอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ เพื่อการศึกษามอบเงินจำนวน100,000บาท ให้กับสถาบันบำราศนราดูรเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากการแพร์ระบาดของไวรัส COVID – 19 และ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมบริจากชุด PPE

จำนวน 25  ชุด

5 × 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 13 =