15 ม.ค 63 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศรีนันทรา สีทองสุข ผู้บริหารดีเด่น และ อาจารย์ อรวรรยา โสมนัสกุล ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Categories

จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

six − 6 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =