ติดต่อเรา

Jan
15

4 ธ.ค. 61 ประกวด โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายในปี 61

รูปภาพ ประกวด โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายในปี 61 ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Jan
15

1 ธ.ค. 61 นักศึกษาสาขาการบัญชี ปวส. ศึกษาดูงาน ที่ จ.ชลบุรี

รูปภาพนักศึกษาสาขาการบัญชี ปวส. ศึกษาดูงาน ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Nov
20

20 พ.ย. 61 หน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ มาตรวจคุณภาพอาหารที่วิทยาลัย

รูปภาพการตรวจคุณภาพอาหารแต่ละร้านค้า ใบสมัครเรียนออนไลน์  

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Nov
06

ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน ณ วัดเลขธรรมกิตติ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจและสถาบันในเครือฯ นำกฐินสามัคคี ที่ นักศึกษา ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ ร่วมทำบุญ ไปทอดกฐิน ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Nov
06

ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนวิทยาลัยที่สำเร็จการฝึกงานกับบริษัทสิงห์

โครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 8 ใบสมัครเรียนออนไลน์    

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Nov
06

24 ต.ค. 61 การอบรบ การใช้ GPS เพื่อการขนส่ง

รูปภาพกิจกรรม เสริมความสามารถของนักศึกษา โลจิสติกส์สู่มืออาชีพ ใบสมัครเรียนออนไลน์  

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Sep
05

04 ก.ย. 61 พิธีมอบประกาศนีบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รูปภาพรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก  ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Aug
17

16 ส.ค. 61 อบรมเรื่องเพศ นักศึกษา ปวช.3

รูปภาพกิจกรรมอบรมเรื่องเพศ ของนักศึกษา ปวช.3 ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL