Author: อรวรรณ

May
22

21 พ.ค. 62 วันปฐมนิเทศของผู้ปกครองและนักศึกษา ปวช.2 – ปวช.3

รูปภาพกิจกรรม วันปฐมนิเทศ ปวช.2 – ปวช.3 ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
May
22

20 พ.ค. 62 แรกพบร่วมสามัคคีที่บ้านฟ้าขาว ปี 62

รูปภาพกิจกรรม แรกพบร่วมสามัคคีที่บ้านฟ้าขาว ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
May
22

19 พ.ค. 62 วันปฐมนิเทศของผู้ปกครองและนักศึกษา ปวช.1

รูปภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศปวช.1 ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
May
16

07 พ.ค. 62 นักศึกษารางวัลพระราชทาน

รูปภาพกิจกรรม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
May
16

24 เม.ย. 62 มอบประกาศ SCG

รูปภาพกิจกรรม มอบประกาศ SCG ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
May
16

24 เม.ย. 62 MOU กับ ไทยยามาซากิ

รูปภาพกิจกรรม MOU กับ ไทยยามาซากิ ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
May
16

30 มี.ค. 62 อบรมโดยคุณวีระชน

รูปภาพกิจกรรม อบรมโดยคุณวีระชน ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
May
16

25 มี.ค. 62 รับประกาศ CRG

รูปภาพกิจกรรม รับประกาศ CRG ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL