Author: อรวรรณ

Nov
20
Nov
20
Nov
20
Oct
18

17 ต.ค. 62 รับทุนการศึกษา SCG ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมรับทุนการศึกษา SCG ปีการศึกษา 2562

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Oct
18

11 ต.ค. 62 บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรม บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Sep
30
Sep
23

ผลการแข่งขันของนักศึกษา นางสาวชลธิชา อุดทา

ผลการแข่งขันของนักศึกษา นางสาวชลธิชา อุดทา

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Sep
11

5 ก.ย. 62 รับมอบตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

รูปภาพกิจกรรมรับมอบตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL