Author: อรวรรณ

Sep
11

5 ก.ย. 62 รับมอบตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

รูปภาพกิจกรรมรับมอบตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Sep
11

30 ส.ค. 62 เลือกตั้งนายกสมาคมนักอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

รูปภาพกิจกรรมเลือกตั้งนายกสมาคมนักอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Sep
11
Sep
11

9 ส.ค.62 ร่วมกับรัฐสภาทำจิตอาสา

รูปภาพกิจกรรมทำจิตอาสา ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Aug
14

8 ส.ค. 62 พิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่

รูปภาพกิจกรรมวันแม่ ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Jul
30

26 ก.ค. 62 กิจกรรมจิตอาสา

รูปภาพกิจกรรมจิตอาสา ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Jul
30

26 ก.ค. 62 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL
Jul
11

5 ก.ค. 62 หล่อเทียนพรรษา

รูปภาพกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ใบสมัครเรียนออนไลน์

By อรวรรณ | Uncategorized
DETAIL

สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้รับสิทธิ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาลฟรี (อายุไม่เกิน 25 ปี)

ชำระเพียง 2,000 บาท