Author: magnums

Jun
03

อาชีพของคุณเกิดขึ้นที่นี่

อาชีพชองเราเริ่มต้นที่นี้

By magnums | Uncategorized
DETAIL
May
29

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

26 – 30 ก.ค. 60 โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

By magnums | Uncategorized
DETAIL

พิธีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

25 ก.ค. 60 พิธีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

By magnums | Uncategorized
DETAIL
May
28

จากความรักและความจงรักภักดีที่มีให้ในหลวงรัชกาลที่ 9

จากความรักและความจงรักภักดีที่มีให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในวันนี้ ( 14 ก.ค.60 )

By magnums | Uncategorized
DETAIL
May
27

6 ก.ค. 60 แห่เทียนพรรษา

6 ก.ค. 60 แห่เทียนพรรษา

By magnums | Uncategorized
DETAIL

อบรมนักศึกษา ตามโครงการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เขตบางซื่อ

By magnums | Uncategorized
DETAIL