Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ไม่มีองค์กรใดในโลก ที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงไม่เก่งการตลาด สาขาวิชาการตลาดส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนหลักการทำงาน วางแผนบริหาร ภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้มุ่งเน้นไปที่ความทันสมัยของเนื้อหาที่ไม่ได้มีแค่อยู่ในตำราเรียน

สาขาวิชาการตลาด

การตลาด 5.0

มีจุดมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชีด้านต่างๆ ตลอดจนมีความสามารถในการประยุกต์ใโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี และสามารถใช้ภาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สาขาวิชาการตลาด

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายให้เลือกใช้ ประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตได้สะดวกขึ้น ตลอดจนการค้าขายบนโลกออนไลน์ก็มีมากมาย ดังนั้นการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถึอ และ เท็บเล็ต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Image result for ดิจิทัล

มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นเลิกด้านวิชาชีพ เน้นทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม เช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารและเครื่องดื่ม งานครัว งานจัดประชุมสัมมนา งานจัดเลี้ยงในโอกาศต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้วย

สาขาวิชาการโรงแรม

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในงานด้านโลจิสติกส์ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิยากรที่ความเชี่ยวชาญชั้นนำนอกจากนี้ทางสาขาได้ความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Image result for ดิจิทัล

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ให้คุณเรียนรู้พร้อมบูรณาการรูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือธุรกิจร้าน อาหารแฟรนไชส์ ซึ่งทางวิทยาลัยได้ร่วมมือกับระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องเมื่อสำเร็จการศึกษาคุณจะมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาการธุรกิจค้าปลีก(สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมข่าวสารวิทยาลัย

แพ้เยาวชนบางจาก2:4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ขอขอบคุณท่านผู้จัดการและท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้กำลังใจสต๊าพโค๊ชและนักกีฬาครับ

รุ่นอายุ 16 ปีชนะวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 4:0 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 รุ่นอายุ 18

เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ EMS รุ่นที่ 6 กับบริษัท SCG แบบออนไลน์ ผ่าน

การร่วมลงนามในครั้งนี้ นำโดยคุณผุสดี พันธุมพันธ์ ผู้อำนวยการให่ทรัพยกรบุคคล คุณจริยา หรรษาวงค์ ผู้จัดการทั่งไปเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน และดร.สัธยา ชูทรัพย์

WBAC Highlights

11 ก.ย. 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัลจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล Digital Literacy ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับ บริษัทเออาร์ไอที จำกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง “นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การจัดทำงบการเงิน และรายการการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร ” ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านคือ ดร.พรเพ็ญ สิทธิพัฒนา และ ดร.จักรพันธ์ พังษ์เภตรา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถานที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์

Clients share their experience

I could barely walk, sit or stand when I found my way into Dr. Leibovitz's clinic. I had seen some other chiropractors, but it was only in this clinic that I had gotten real help with my issues.
Sophie Grant
Dr. Leibovitz sent me for an MRI and my results showed a bulging disk and a herniated disk. The treatment I received helped solve all my back pains. I can't believe what an improvement.
James Stinger
the staff at Dr. Leibovitz is wonderful. Now I can come back to all my favorite sports activities and drag my husband to whatever jogging marathons are available locally.
Amy Winter

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279
    หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
    เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079 , 0-2585- 9252
    0-2587-277
  •  Email: info@wbac.ac.th