8 ก.พ. 65 พิธีมอบรางวัล “สถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น ภาคกลาาง”  ตามโครงการ Fin ดี We Can Do!!! Seson 3 จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่ทีม  “WBAC รู้ใช้ รู้ออม เพื่อชีวิตที่มั่นคง”   ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร ดร. กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

8 ก.พ. 65 พิธีมอบรางวัล “สถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น ภาคกลาาง” ตามโครงการ Fin ดี We Can Do!!! Seson 3 จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่ทีม “WBAC รู้ใช้ รู้ออม เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร ดร. กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

four × 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =