5 ธ.ค. 63 ชมรมจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้เดินทางไปทอดผ้าป่า

5 ธ.ค. 63 ชมรมจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้เดินทางไปทอดผ้าป่า

5 ธ.ค. 63 ชมรมจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้เดินทางไปทอดผ้าป่า ณ วัดเขาภูคา ต.หัวห้วย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้มียอดรวม 303,020 บาท

5 × 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 13 =