5 ธ.ค. 61 จิตอาสาเทคนิควิมล บริจาคอุปกรณ์การเรียน

5 ธ.ค. 61 จิตอาสาเทคนิควิมล บริจาคอุปกรณ์การเรียน

รูปภาพจิตอาสาเทคนิควิมล ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณฺ์การเรียน

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ จ.สิงห์บุรี

ใบสมัครเรียนออนไลน์

11 + 6 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =