4 ก.พ.65 ทดสอบระบบการสอบ E-Testing แข่งขันทักษะบัญชี

4 ก.พ.65 ทดสอบระบบการสอบ E-Testing แข่งขันทักษะบัญชี

ทดสอบระบบการสอบ E-Testing แข่งขันทักษะบัญชี ระดับ ปวช. จำนวน 3 คน กับ ปวส. จำนวน 5 คน (แบบออนไลน์)
เวลา 13.30 – 15.30 น. เข้าทดสอบระบบการแข่งขันเรียบร้อย

10 − 4 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 20 =