29 มี.ค65 นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 21 คน

29 มี.ค65 นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 21 คน

เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ EMS รุ่นที่ 6 กับบริษัท SCG แบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft team เวลา 13.00 – 16.15 น.

- นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ จำนวน 19 คน ขาด 2 คน เนื่องจากป่วยพบเชื้อต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ได้แจ้งรายละเอียดกับทาง SCG เพื่อนัดวันสัมภาษณ์นักศึกษา 2 คน อีกครั้งภายหลัง รอข้อมูลทาง SCG แจ้งวันนัดสัมภาษณ์
- ทางบริษัท SCG จะแจ้งผลการสัมภาษณ์ ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากวันที่สัมภาษณ์

4 + 2 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − four =