26 ธ.ค.2565 กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐาน ซ้อมการแข่งขันร้องเพลงไทย

26 ธ.ค.2565 กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐาน ซ้อมการแข่งขันร้องเพลงไทย

รายงานการฝึกซ้อมการแข่งขันร้องเพลงไทย ระดับ ปวช.
ผู้ดูแล กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐาน

five × one =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 9 =