25 มี.ค.2565 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนการรุ้ในระบบทวิภาคี

25 มี.ค.2565 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนการรุ้ในระบบทวิภาคี

การร่วมลงนามในครั้งนี้ นำโดยคุณผุสดี พันธุมพันธ์ ผู้อำนวยการให่ทรัพยกรบุคคล คุณจริยา หรรษาวงค์ ผู้จัดการทั่งไปเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน และดร.สัธยา ชูทรัพย์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยมีทีมบริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

7 + thirteen =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 2 =