25 พ.ย. 64 กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจและกองลูกเสือสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

25 พ.ย. 64 กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจและกองลูกเสือสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

25 พ.ย. 64 กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจและกองลูกเสือสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

6 − 2 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + twenty =