25 ธ.ค.2564 การฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์  (Classic Bartender) สาขาการโรงแรม ระดับ ปวช.

25 ธ.ค.2564 การฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์ (Classic Bartender) สาขาการโรงแรม ระดับ ปวช.

fourteen − 8 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + five =