24 ก.พ.65  งานทวิภาคีได้จัดการปฐมนิเทศ

24 ก.พ.65 งานทวิภาคีได้จัดการปฐมนิเทศ

งานทวิภาคีได้จัดการปฐมนิเทศเบื้องต้นให้กับนักศึกษาปวช.1ที่เลือกเรียนระบบทวิภาคีสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี,หน้าที่ของนักศึกษา,สถานประกอบการ,สถานประกอบการและสวัสดิการรวมทั้งการเก็บรวบรวมประวัติของนักศึกษา แผนที่การเดินทางไปบ้านของนักศึกษาเพื่อการนิเทศก์และติดตามมีวิทยากรจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ความเข้าใจมีนักศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 คนจากนักศึกษาที่สมัครเรียน 37 คน

8 + seventeen =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =