22 มิ.ย. 65 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจร่วมกับเขตบางซื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีการเดินรณรงค์และมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัย

22 มิ.ย. 65 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจร่วมกับเขตบางซื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีการเดินรณรงค์และมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัย

19 − 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + eleven =