21 ต.ค. 64 นักศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564  ณ จุดฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาล บี.แคร์ ร้านจิตรโภชนา

21 ต.ค. 64 นักศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564 ณ จุดฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาล บี.แคร์ ร้านจิตรโภชนา

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWbacFanclub%2Fposts%2F4121721337932480

six − 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − twelve =