20 ต.ค. 64 พิธีลงนามความร่วมมือทางการวิชาการ (MOU)  ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  กับ บริษัท About Passion  เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในการเรียนระบบทวิภาคี

20 ต.ค. 64 พิธีลงนามความร่วมมือทางการวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กับ บริษัท About Passion เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในการเรียนระบบทวิภาคี

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWbacFanclub%2Fposts%2F4121715004599780&show_text=true&width=500" width="500" height="692" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

17 − one =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + one =