2 พ.ย. 62  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ร่วมกับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ได้นำเงินที่นักศึกษาและผู้ปกครองร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ จังหวัดนครนายก

2 พ.ย. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ร่วมกับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ได้นำเงินที่นักศึกษาและผู้ปกครองร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกกรรมร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ จังหวัดนครนายก

one × two =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 6 =