9 พ.ย. 64 นักศึกษาที่เพิ่มชื่อใหม่และตกค้างการรับวัคซีนเข็มที่ 1 ในรอบที่ 1 ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว

9 พ.ย. 64 นักศึกษาที่เพิ่มชื่อใหม่และตกค้างการรับวัคซีนเข็มที่ 1 ในรอบที่ 1 ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว

9 พ.ย. 64 นักศึกษาที่เพิ่มชื่อใหม่และตกค้างการรับวัคซีนเข็มที่ 1 ในรอบที่ 1 ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว ณจุดฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาล บีแคร์ ร้านจิตรโภชนา

18 − seven =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =