18 พ.ย. 62 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไชยวัฒน์ ภิรมนา นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ห้อง กข.111 ตัวแทนวิทยาลัยประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุ่ยเพียงออ ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

18 พ.ย. 62 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไชยวัฒน์ ภิรมนา นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ห้อง กข.111 ตัวแทนวิทยาลัยประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุ่ยเพียงออ ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ภาพกิจกรรมประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุ่ยเพียงออ

4 × two =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =