14 พ.ย. 63 อบรมครูอาจารย์ เรื่อง ภารกิจสร้างคน อาชีวะพันธุ์ใหม่ สู่โลกยุคดิจิทัล

14 พ.ย. 63 อบรมครูอาจารย์ เรื่อง ภารกิจสร้างคน อาชีวะพันธุ์ใหม่ สู่โลกยุคดิจิทัล

https://www.facebook.com/WbacFanclub/posts/3184250035012953

2 × three =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 4 =