14 ก.พ. 65 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ตัวแทนวิทยาลัย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

14 ก.พ. 65 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ตัวแทนวิทยาลัย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ มีประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับปวช.และปวส.และภาษาจีนระดับปวช.

eight − eight =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 4 =