11 มี.ค. 65  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11 มี.ค. 65 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9 + 15 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − eight =