11 พ.ย. 64 บรรยากาศการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2  ของศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ จุดฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาล บี.แคร์ ร้านจิตรโภชนา

11 พ.ย. 64 บรรยากาศการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ จุดฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาล บี.แคร์ ร้านจิตรโภชนา

four + 1 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + one =