11 ก.พ. 65 ร่วมส่งกำลังใจ สาขาวิชาการตลาด

11 ก.พ. 65 ร่วมส่งกำลังใจ สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาดนำนักศึกษามาแข่งขันทักษะเทคนิคการนำเสนอขายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

  • นายธนยศ สระแก้ว
  • นางสาวมาริสา จั่นเปี่ยม
  • นางสาวณัชชา บุณยกรนันท์

ที่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

2 × 5 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 8 =