14 ก.พ. 65 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ตัวแทนวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

14 ก.พ. 65 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ตัวแทนวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

two × 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 7 =