11 ก.พ. 65  ร่วมกำลังใจ กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐานได้นำนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันการร้องเพลงไทย

11 ก.พ. 65 ร่วมกำลังใจ กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐานได้นำนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันการร้องเพลงไทย

กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐานได้นำนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันการร้องเพลงไทย ประเภท เพลงพระราชนิพนธ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

อาจารย์ผู้ดูแล
อ.ณัฐฏ์กานดา อินทร์เจริญ

16 + thirteen =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 4 =