10 ก.ย. 64 สาขาวิชาการตลาด

10 ก.ย. 64 สาขาวิชาการตลาด

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เรื่อง บันไดแห่งความสำเร็จทางธุรกิจในยุค 5.0” (วิทยากรภายนอก)โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณกรปภพ โภคาประกร์ ตำแหน่ง GM ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า เป็นวิทยากร โดยการบรรยายเป็นแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet และ Facebook Live

eighteen + 10 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =