10 ก.พ.65 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ตัวแทนวิทยาลัย

10 ก.พ.65 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ตัวแทนวิทยาลัย

แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีช่วงเช้า ระดับ ปวช. ช่วงบ่าย ระดับ ปวส. และแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (แบบออนไลน์)

twenty − 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =