10 ก.พ.65 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ตัวแทนวิทยาลัย

10 ก.พ.65 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ตัวแทนวิทยาลัย

ข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพของสาขาโรงแรม รายการทักษะผสมเครื่องดื่ม
ระดับปวช. และบาร์และเครื่องดื่ม ระดับปวส.
ณ วิทยาลัยสยามธุรกิจในพระอุปถัมป์.

2 + thirteen =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + fourteen =