1 ก.พ.63 พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 62

1 ก.พ.63 พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 62

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNktutZTEIQzsaObzpv7FRnA3n~%3Bi4ZxyaINSLFkAmDxz8hMM1MaHl~%3BoCoONNJsQV2FoRY4wTkfaNgF2rIg6SE6QGGagP6AXEV0LQh6BAZ4cwSTo6NMo7t9QClHzppW0dS~_HIWXIyZH4Qg9~%3BAwQekiuQthWogaockS~%3BYCXKV7ZtwZKKE6Owvh6wHODNkZxnJZQgRgF~%3Bwc4Gc~_5Ufl3yEIgv8Ovh~%3BgPMUbU5gjvFRkdz665T7gAcCV3AV84sueT9PrAjxzliC4RLdoyH9CunuQru42zbY4ceMuUUdkHMFdZxux6W00XlHq70H8AuusFUnyJGcYLBbMupcURqoyf~%3BNhurIAjBKp6Hr4c~%3Bj1yPekltn208sKbBct5brt~_I7kfhjfxuDLwx2wXJeUl9FULT1P4Pks~%3BH7Q~-~-.bps.a.2490671877704109&type=1&__tn__=HH-R

four + three =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 1 =