1. คำนำ
 2. หลักการ
 1. จุดหมายของหลักสูตร
 2. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 1. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. Download

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

         ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563   Download

 1. ปก
 2. คำนำ
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

  Download

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


         ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download


 

 

 

 1. ปก
 2. คำนำ
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

        Download


 

 

 

 

 1. หลักการ
 2. จุดหมายของหลักสูตร
 1. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 2. การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรฯ

        Download


 

 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา

 • 279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
 • โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585-9252, 0-2587-2777
 • info@wbac.ac.th 

เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจัตุจักรถึง MRT บางซ่อน

การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT
    สายสีม่วงบางใหญ่ – บางซื่อลงสถานีบางซ่อน
    สายสีแดงเข้มหัวหมาก – บางซื่อ – ม. ธรรมศาสตร์รังสิตลงสถานีบางซื่อ 
    สายสีน้ำเงินหัวลำโพง – บางซื่อลงสถานีบางซื่อ
    สายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – บางซื่อ – หัวหมากลงสถานีบางซื่อ

รถเมล์สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัย 66,67,70,134 (รถเมล์แดง) ปอ. 66, ปอ. 70 1073 (รถสองแถวสีแดง)

      รถเมล์สาย 66 จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)

      รถเมล์สาย 67 จากวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3

      รถเมล์สาย 70 จากประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง

      รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – โลตัสเตาปูน