สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online”

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online”

8 ก.ย. 64 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online” ผ่านระบบ Google Meet

2 × 2 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =