สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี”

9 ก.ย. 64 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี” ผ่าน facebook live โดยคุณชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์

eight − two =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + sixteen =