สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี”

9 ก.ย. 64 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี” ผ่าน facebook live โดยคุณชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์

15 + 17 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 4 =