สาขาวิชาการบัญชี คัดเลือกการสัมภาษณ์เบื้องต้นโครงการ EMS รุ่นที่ 5

สาขาวิชาการบัญชี คัดเลือกการสัมภาษณ์เบื้องต้นโครงการ EMS รุ่นที่ 5

สาขาวิชาการบัญชี คัดเลือกการสัมภาษณ์เบื้องต้นโครงการ EMS รุ่นที่ 5
นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ จำนวน 51 คน
ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 34 คน และตัวสำรอง จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 38 คน
เพื่อส่งเข้าสัมภาษณ์ที่บริษัท SCG

1 × 2 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + fifteen =